Červen

IMG_1076.JPG

Krásné a slunečné prázdniny

Přejeme Všem našim dětem krásné a slunečné prázdniny plné zajímavých zážitků, velkých objevů a experimentů. A především plné zábavy a pohody. Těšíme se na Vás opět v září. 

Více informací

CIMG0929.JPG

P1030280.JPG

MŠ Fr. Ondříčka - Červnové výpravy u vrabčáků

Červen byl u vrabečků rušným měsícem, ale zároveň měsícem plným nového poznání a zábavy. Naučili jsme se mnoho důležitých věcí o drobných tvorečkách, kteří kolem nás žijí. Byli jsme svědky zázraků přírody, když se přímo před našimi zraky pulec promněnil v žábu. Nebo když jsme dokázali pomoct malému vrabčákovi vypadnuvšímu z hnízda. Počasí nám také přálo, a tak jsme si mohli zadovádět na zahrádce s trampolínou a bazénkem. A jako velké překvapení na konec školního roku na nás na záhonku čekaly zralé maliny, odměna za naši práci se zaléváním a pletím. Chceme touto cestou popřát našim vrabečkům hezké prázdniny plné sluníčka a pohody. Maruška a Vlastička 

Více informací

CIMG0902.JPG

MŠ Dlouhá - Divadlo Zvoneček

Dne 16.6. navštívilo děti divadlo Zvoneček 

Více informací

CIMG0902.JPG

MŠ Dlouhá - Rozloučení s předškoláky

Na závěr školního roku je potřeba se hezky rozloučit s předškoláky a popřát jim mnoho štěstí a úspěchů ve škole.  

Více informací

P1030262.JPG

Hudební vystoupení dětí ze ZUŠ Bezdrevská

Obě naše školky navštívily děti ze Základní umělecké školy. Připravily si pro nás malý program s písničkami, které dobře známe z pohádek a večerníčků.  

Více informací

DSCF4235.jpg

MŠ Fr. Ondříčka - Vystoupení u vrabečků

Jedno krásné odpoledne jsme prožili při vystoupení malých vrabečků. Pro své rodiče, sourozence i prorodiče si děti připravily program s dramatizací, písničkami, tančením a básničkami. Děti trpělivě nacvičovaly a trénovaly, aby se besídka vydařila. Jejich pilná práce sklidila ovoce. Při vystoupení bylo poznat, že vrabečkové již vylétli z hnízda a za pouhý rok ve školce ulétli velkou dálku. Přejeme jim, ať pokračují na stejné cestě stále úspěšně dále. 

Pozn. Fotografie k tomuto článku budou postupně dodávány, podle toho, kolik se nám jich podaří získat.

Více informací

P1030196.JPG

MŠ Fr. Ondříčka - Vystoupení v domově důchodců

Děti ze sborečku a fléten si připravily pro babičky a dědečky z domova důchodců Hvízdal vystoupení plné zpívání, pískání a tančení. Na závěr děti rozdaly malé dárečky, které vyráběly ve školce.  

Více informací

P1030136.JPG

MŠ Fr. Ondříčka - Hugo a Fugo

Na rozloučenou před prázdninami nás navštívili ještě Hugo a Fugo se svým veselým vystoupením. Děti si s nimi vyzkoušely mnoho sportů, které se hodí pro trávení času o letních prázdninách. Zábava plná veselých písniček a legrace. 

Více informací

P1030114.JPG

MŠ Fr. Ondříčka - Ukázka tanečního vystoupení

Pro odpolední zpestření nás navštívily děti z tanečního kroužku Dancing Dolls, které trénují ve fitnes Pouzar. Se svým tanečním uměním navštěvují mnoho akcí a soutěží. Ve školce budou k dispozici informační letáčky pro ty zájemce, kteří by chtěli svoje děti přihlásit do tohoto kroužku.

Více informací

CIMG0730.JPG

MŠ Dlouhá - Návštěva Krtečků v ZŠ Bezdrevská

Předškolní děti se byly podívat ve škole u prvňáků, jak vypadá skutečná hodina. Co všechno se budou ve škole učit, jaké budou mít sešity a učebnice. To všechno se krtečci dozvěděli při návštěvě školy. 

Více informací

CIMG0859.JPG

MŠ Dlouhá - Návštěva krtečků u hasičů

Dne 14. června byla třída krtečků na návštěvě u hasičů. Děti si prohlédly hasičskou stanici, vozy a výbavu, kterou púotřebují hasiči při práci. Seznámily se také s profesí hasiče, co všechno jejich práce obnáší. 

Více informací

CIMG0704.JPG

MŠ Dlouhá - Den dětí u kuřátek

Na Den Dětí byly připraveny zajímavé soutěže i pro malá kuřátka. Dováděla, skotačila a na závěr za odměnu a statečnost si vysloužila medaile a něco malého na zub.

Více informací

CIMG0835.JPG

MŠ Dlouhá - Návštěva ve Wortnerově domě

 Kuřátka se byla podívat na výstavě obrazů ve Wortnerově domě. Pro děti byl připraven program s pohádkou a prohlídka obrazů. Paní Zímová dětem vyprávěla pohádku o carevně Jeleně a krejčím Ivanovi. Děti se do vyprávění příběhu aktivně zapojily a na závěr si nakreslily carevnu nebo krejčího. Program byl pro děti velmi hezky připraven.

Více informací

CIMG0785.JPG

MŠ Dlouhá - Kuřátka na trampolíně

Kuřátka si užila vycházku u sousedů na zahradě, kde si vyzkoušela trampolínu a všechny prolézačky. 

Více informací

CIMG0758.JPG

Společný výlet do Týna nad Vltavou

Obě naše školky se vydaly na společný výlet do Týna nad Vltavou na pohádku v otáčivém hledišti. vyrazili jsme dvěma autobusy ná zádech s batůžky plnými dobrot a svačiny. Cestu jsme si krátili zpěvem veselých písniček a pozorováním krásné jihočeské krajiny. V otáčivém hledišti jsme před začátkem pohádky ještě posvačili a pak už jsme si užívali pohádku o princezně a princi, kterým ke štěstí pomohli skřítkové. Cesta zpátky byla také veselá. Některé děti, především ty nejmenší, výlet natolik zmohl, že si při jízdě i schruply.

Více informací

P1020989.JPG

MŠ Fr. Ondříčka - Den dětí u žabiček

Žabičky si svůj den dětí užily se spoustou soutěží, které leckdy vyžadovaly velké sportovní výkony. Ale žabáci už jsou velcí sportovci, a tak jim to nedělalo žádné problémy. Za svou vytvralost a statečnost si děti vysloužily medaile a malý dárek.

Více informací

P1030020.JPG

MŠ Fr. Ondříčka - Návštěva žluťásků v ZŠ Bezdrevská

Děti, které byly letos u zápisů do ZŠ se byly podívat na to, jak probíhá taková výuka ve škole. Potkaly se zde se svými kamarády, poznaly jak vypadá školní třída a jak se děti učí číst a psát. Seznámily se také s prací na interaktivní tabuli. 

Více informací

DSC02604.JPG

MŠ Fr. Ondříčka - Den dětí u vrabečků

Vrabečci se na den dětí ocitli v pohádkové zemi, kde museli překonávat mnoho nástrah a prokázat svou odvahu. Všichni byli moc stateční a zdolali černý tunel i houpací lávku za což si vysloužili mimo sladké odměny i medaile. Za odměnu pak také jeli na výlet na pirátskou loď, kde si užili mnoho dobrodružství a legrace s kamarády. 

Více informací

P1020965.JPG

MŠ Fr. Ondříčka - Den dětí u žluťásků

Den dětí si náležitě užili žluťásci. Hry a soutěže přesunuli ven na zahradu, kde jim přálo počasí a schovalo si dešťové kapky na později. Pro děti byl připraven den plný zábavy a za vynaložené úsilí na ně čekala medaile a samozřejmě malý dárek.  

Více informací