MŠ Dlouhá - Návštěva Jihočeského divadla

Procházka městem, prohlídka divadla a zapojení dětí do pohádky "Dlouhý, Široký a Bystrozraký"