UPOZORNĚNÍ NA PLATBY

Přeplatky za stravné:

Upozorňujeme rodiče, že přeplatky za hotovostní platby za tento školní rok, budou vypláceny od 15.7. do 24.7. v čase od 7:30 do 14:00 hodin.

U plateb inkasem budou přeplatky vráceny během měsíce července na uvedená čísla účtů rodičů.

Upozornění na změnu platby:

Rodiče, kteří platí platbu za školné inkasem, prosíme o změnu v nastavení nového čísla účtu pro tuto platbu a to od září 2019.

Nové číslo účtu pro školné: 2599768399/0800

!!Prosíme, vyžádejte si na svých třídách novou přihlášku ke stravování dítěte!!