Mš Fr. Ondříčka - Akce Den Země 2018

Letošní akce na oslavu Dne Země pod názvem "Zelená pro zeleň" se vydařila.

Užili jsme si vystoupení dětí ze třídy Žabiček a Žluťásků, kroužku Flétny a Angličtiny a také sourozenců Vydrových. Společně jsme si zasoutěžili, zazpívali, splnili pár úkolů a na závěr upekli i pár buřtíků. Celá akce byla doprovázena skvělou atmosférou a dobrou náladou a všichni jsme si odpoledne náležitě užili :)

Ještě jednou moc děkujeme všem za účast a spolupráci - ekocentru Cassiopeia, ateliéru TVOR, Fondu pro Vydru, ZOO Hluboké, produkci pí. Zemanové, našim dětem a jejich rodičům, celému kolektivu MŠ Fr. Ondříčka a samozřejmě i všem ostatním co se dostavili :)