Jídelníček

Jídelní lístek je shodný pro obě MŠ i pro Základní, Praktickou a Mateřskou školu Trhové Sviny

menší změny mají děti, které jsou upoutány na lůžko a děti autistické. Změny se provádějí dle potřeby a jsou průběžně zveřejnovány na jídelníčcích v jednotlivých třídách.

Studené a teplé nápoje se podávají dle aktuálního počasí. Na třídách je provozován pitný režim. děti mají možnost výběru pití / čaj, mléčný nápoj.

Předškolní děti si formou hry mají možnost dotvořit svačinu s tím, že dostanou nakrájenou různou zeleninu a pečivo, které si samy namažou a ozdobí.

Děti mají při ranní svačině možnost výběru mezi čajem a mléčným nápojem a během celého dne mají zajištěn pitný režim.

Jídelní lístek sestavila p. Davidová a jídla připravuje p. Davidová s kolektivem a p. Vožechová s kolektivem.

Změna jídelního lístku vyhrazena.

Dokumenty