Jídelníček

Jídelní lístek je shodný pro obě MŠ i pro Základní, Praktickou a Mateřskou školu Trhové Sviny

Menší změny mají děti, které jsou upoutány na lůžko a děti autistické. Změny se provádějí dle potřeby a jsou průběžně zveřejnovány na jídelníčcích v jednotlivých třídách.

Studené a teplé nápoje se podávají dle aktuálního počasí. Na třídách je provozován pitný režim. Děti mají možnost výběru pití / čaj, mléčný nápoj.

Děti mají při ranní svačině možnost výběru mezi čajem a mléčným nápojem a během celého dne mají zajištěn pitný režim.

!!! Od 1.1. 2019 se z důvodu nárůstu cen potravin a energií, zvyšuje cena oběda o 1 Kč, tj. dítě ve věku od 3 do 6 let z 19 Kč na 20 Kč a dítě 7leté z 22 Kč na 23 Kč. !!!

Jídelní lístek sestavuje p. Jungwirthová a jídla připravuje p. Lerchová a p. Suková s kolektivem.

Změna jídelního lístku vyhrazena.

Dokumenty