Co se platí

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání vychází ze zákon 561/2004 Sb. Školský zákon a vyhlášky č. 14/2005 Sb. O mateřských školách.

Rodič je povinen platit za dítě tzv. úplatu za vzdělávání v MŠ, neplacení je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.

Platby se řídí Směrnicí o úplatě, vydané ředitelkou školy.

Platby dle směrnice:

základní částka je pro rok 2018/2019 - 420,- Kč

více informací  naleznete v sekci Dokumenty - Směrnice ke stanovení výše úplaty

Osvobození od úplaty:

  • předškolní dítě v posledním roce před nástupem do ZŠ
  • je osvobozeno pokud rodina nedosáhne 2,4 násobku životního minima pak si rodiče mohou písemně zažádat ředitelku školy o osvobození

Splatnost je do 15. dne v daném měsíci.

Stravné

Rodič je povinen zaplatit předem za výrobu a podávání jídla pro své dítě. Což plyne ze zákona O rodině – vyživovací povinnost rodičů.

!!! Od 1.1. 2019 se z důvodu nárůstu cen potravin a energií, zvyšuje cena oběda o 1 Kč, tj. dítě ve věku od 3 do 6 let z 19 Kč na 20 Kč a dítě 7leté z 22 Kč na 23 Kč. !!!

Ceny stravného pro děti ve věku od 3 do 6 let:

dopolední svačina:

9,- Kč

oběd:

20,- Kč

odpolední svačina:

7,- Kč

Ceny stravného pro děti, které ve školním roce dovrší 7 let věku:

dopolední svačina:

9,- Kč

oběd:

23,- Kč

odpolední svačina:

7,- Kč

Splatnost je do 10. dne v  měsíci.

Způsob plateb:

Platby budou prováděny formou inkasa, i když budou mít rodiče jiný peněžní ústav než spořitelnu, lze platit inkasem. Na číslo účtu spořitelny (je v kanceláři MŠ a na přihlášce ke stravování) zadá rodič příkaz k inkasu a každý měsíc mu bude odebírána taková částka kterou dítě spotřebuje na stravu a školné. Číslo účtu k inkasu: 100203841/0800

provozní číslo účtu školy: 2599768399/0800

Detailní náhled na účtování obědů a školného si mohou rodiče prohlédnout individuelně v kanceláři MŠ za přítomnosti účetní školy.