Anglicky hravě v MŠ

Kroužek Angličtiny pro děti od 4 let, bude probíhat na obou MŠ, díky spolupráci s eLaborka z.s. 

Lekce probíhají pod vedením zkušené lektorky.

MŠ DLOUHÁ – PONDĚLÍ od 14:50 hod. do 15:30 hod.

MŠ Fr. Ondříčka – PONDĚLÍ od 15:50 hod. do 16:30 hod.

Cena kurzu je Kč 1200,-  za 12 lekcí (zimní semestr).

Více info na Facebookové skupině.