Co se platí?

Úplata za vdělávání vychází ze zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005Sb. o mateřských školách.
Zákonný zástupce je povinen platit za dítě tzv. Úplatu za vzdělávání v MŠ, neplacení je důvodem k vyloučení dítěte z MŠ.
Platby se řídí Směrnicí o úplatě vydanou ředitelkou MŠ.