Prázdninový provoz červenec a srpen 2022  ( pouze pro nahlášené děti)

1.7. – 31.7. 2022 – provoz MŠ Dlouhá

1.8. – 28.8. 2022 provoz MŠ Fr. Ondříčka

Od 29.8. 2022 zahájení provozu na obou školách,

nahlášení dětí stačí v pondělí 29.8. 2022 do 8 hodin.

Mateřská škola ul. Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice

Tel: 385 340658 – MŠ Dlouhá, 385524391 – MŠ Fr. Ondříčka

Fax: 385341816 – též telefon na vedoucí ŠJ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ DLOUHÁ 35 A MŠ FR. ONDŘÍČKA 26

Provozní doba: 6:00 16:30 hodin

Stravné: děti do 6 let: 42,-Kč/den

s odkladem školní docházky: 45,-Kč/den

Úplata za předškolní vzdělávání: 105,-Kč za každý nahlášený týden (i započatý).

Platba stravného a úplata za předškolní vzdělávání bude zákonnými zástupci provedena přímo v MŠ Dlouhá a to do 31.5. 2022

Platby budou vybírány v těchto dnech:

Pondělí 30.5. 2022 od 7:00 – 15:00 hodin

Úterý 31.5. 2022 od 7:00 do 16:00 hodin

Nebude-li platba provedena v daném termínu, považujeme dítě za odhlášené.

Odhlašování stravného:

Den předem do 12:00 hodin osobně nebo telefonicky MŠ Dlouhá:385341816 a MŠ Fr. Ondříčka 385524391 nebo na e-mail: ms.dlouha@seznam.cz.

Přeplatky za odhlášenou stravu budou rodičům vráceny v MŠ Dlouhá v září