INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 – CIZINCI Z UKRAJINY

INFORMACE K ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 – CIZINCI Z UKRAJINY

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR bylo po dohodě ředitelů Mateřských škol a zřizovatele Statutárního města České Budějovice stanoven mimořádný zápis pro předškolní vzdělávání.

Zápis do Mateřských škol v Českých Budějovicích 2022/2023,

pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

1. – 6. 6. 2022 – generování žádostí – https://zapismscb.c-budejovice.cz

7. – 8. 6. 2022 – přijímání žádostí na konkrétní škole

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole a je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let, poslední rok před nástupem do základní školy je v ČR povinný.

Dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy třeba jej zapsat v daném termínu do mateřské školy, pokud nenastoupí dříve.

Musíte předložit:

– doklad totožnosti rodiče + doklad o totožnosti dítěte

– doklad o legalizaci pobytu

– potvrzení od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání).

На підставі рішення Міністерства освіти, молоді та спорту Чеської Республіки за погодженням з директорами дитячих садків та засновником Статутного міста Ческе Будейовіце було встановлено позачергову руєстрацію на дошкільну освіту.

Запис до дитячих садків у місті Ческе Будейовіце 2022/2023, для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці у зв’язку зі збройним конфліктом на території України.

1.- 6.6.2022 – створення запиту – https://zapismscb.c-budejovice.cz

7.- 8.6.2022 – прийом заяв у певному (конкретному) дитячому садочку

Дошкільна освіта відбувається в дитячому садочку і розрахована на дітей, як правило, від 3 до 6 років, останій рік перед вступом до початкової школи в Чехії є обов’язковий.

Для дитини, яка народилася з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року, дошкільна освіта буде для неї обов’язковою в 2022/2023 навчальному році, тому її необхідно зареєструвати в зазначену дату, якщо вона не почне раніше ходити до дичяго садочка.

Ви повинні подати:

– підтвердження особи батьків + підтвердження особи дитини

– підтвердження (легалізація) місця проживання

– підтвердження від педіатра в Чехії про щеплення дитини (за винятком дітей, які навчаються в дошкільному закладі)