MŠ Dlouhá

MATEŘSKÁ ŠKOLA V UL. DLOUHÁ

V současné době je ve škole 48 dětí ve dvou třídách. Školu obklopuje rozsáhlá zahrada, jejíž větší část je pronajatá základní škole. Dle dlouhodobého záměru je část sloužící předškolním dětem průběžně modernizována a koncipována tak, aby vycházela vstříc aktivitám a sportovnímu vyžití této věkové kategorie. Veškeré herní prvky jsou v souladu s normami EU, navíc důmyslně akcentují princip výchovně vzdělávacího působení. Od 1.1. 1996 se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací. Od 1.1.2001 je k MŠ Dlouhá přidružena MŠ Františka Ondříčka, stala se tak její součástí. Aktuálně, vedle MŠ Františka Ondříčka spravuje dvě školní jídelny a prádelnu.

Seznam dětí

Čipera Petrik – zajíček

Fraňková Jana – kočička

Homolková Hana – Kočárek

Kilianová Viktorie – muchomůrka

Kment Benjamin – ježek

Kotlas Michal – lodička

Kozová Natálie – myška

Lohonka Viktor – dráček

Mandziak Mia – medvídek

Matoušková Sofie – motýlek

Michelová Viktorie – rybička

Mikyška Matyáš – chobotnička

Ploner Isabella – želvička

Průcha Tomáš – jablíčko

Rosenzweigová Ema – šneček

Sapkota Erina – korunka

Skrutek Sebastián – hruška

Stolbenko Adam – pejsek

Syrovátková Hana – žabka

Tovačovská Inna – sluníčko

VaněkTobiáš – domeček

Vomáčka Vilém – bonbón

Vomáčková Běla – jahoda

Vyskočil Jakub – autíčko

Žákovský Adam – lísteček

Běhounek Kryštof – vodník

Budínová Žofie – baletka

Davidová Viktorie – potápěč

Fraňková Eva – anděl

Fric Lukáš – drak

Holzapflová Laura – karkulka

Huniowská Magdalena – princezna

Jiráková Lucie – perníková chaloupka

Kámen Ondřej – skřítek

Koszegi Jan – rytíř

Kotlas Matyáš – pták Ohnivák

Lohonka Karel – kouzelník

Pindryč Vít – pirát

Pindryčová Adéla – víla Amálka

Podařilová Laura – šašek

Sapkota Edrin – robot

Sarganek Martin – duch

Skovajsa Matias – ryba

Směták Lukáš – indián

Svobodová Týna – žába

Šejvlová Emma – kašpárek

Šüvegešová Dominika – sněhulák

Vávra Jiří – hrnečku, vař

Vrchota Jan – kominík

Žákovský Stanislav – král

Dvě třídy

Děti jsou rozděleny dle věkových kategorií 3-7 let. Celkem evidujeme 48 dětí.

Kroužky

Děti se mohou účastnit kroužků a aktivit viz. níže

Stravování

Disponujeme vlastní kuchyní a připravujeme Vašim dětem pestrou stravu.

Provoz školky

Ráno:

6:00 – 7:15 – scházení dětí v 1. třídě (Kuřátka)

Rozcházení dětí:

15:00 (15:30) – sloučení dětí na jednu třídu (Kuřátka) – zde vyzvedávání dětí do 16:30

Kroužky – aktivity

 • Děti na startu
 • Děti do bruslí
 • Solná jeskyně
 • Hudební kroužek v rámci ŠVP
 • Logopedická prevence v rámci ŠVP
 • Šikovné ručičky v rámci ŠVP
 • Hrátky s angličtinou
 • Sport klub RB, z.s. – cvičení pro předškoláky
 • Fotografování
 • INSKI – Indoor lyžování pro děti (od 5 let)

Provoz školky

Ráno:

Všechny děti se scházejí v 1.třídě „Kuřátek“ od 6.00 hodin, od 7.15 hod. jsou starší děti převedeny do 2.třídy „Krtků“ v patře.

Rozcházení dětí:

V 15-15,30 hod jsou děti převedeny z 2.třídy do 1.třídy, kde si je rodiče vyzvedávají do konce provozní doby.

Náplň dne

Časové rozpětí u jednotlivých činností je pouze orientační (rytmus třídy, indiv. potřeby dětí).

06.00 – 08.30

volná činnost, spontánní hry, individuelní, práce s dětmi

08.30 – 08.50

řízená činnost, rozvoj obratnosti, zručnosti, pohybové aktivity

08.50 – 09.10

dopolední svačina, upevňování hygienických návyků, stolování

09.10 – 09.35

spontánní a řízená činnost, kterou prolínají všechny okruhy RVP

09.35 – 11.00

pobyt venku, kde se plní činnosti spojené s TV aktivitami, pozorování, experimentování, otužování

11.30 – 12.00

oběd-děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování a sebeobsluze

12.00 – 14.00

spánek, odpočinek, relaxace, klidové hry

14.00 – 16.30

svačina a odpolední činnost

O nás

Škola byla postavena v roce 1983 jako Spojené zařízení jesle a mateřská škola o kapacitě 42 dětí v jeslích a 140 dětí v mateřské škole. Po roce 1992 se škola stala pouze mateřskou s kapacitou 150 dětí a jesle byly zrušeny. Do roku 2000 se škola postupně zmenšovala pro nedostatek dětí a dvě uvolněné budovy zaplnila Základní a Praktická škola z Trhových Svinů.

Od 1.1. 1996 se škola stala právním subjektem – příspěvkovou organizací.  Od 1.1.2001 byla k  MŠ Dlouhá  připojena MŠ Františka Ondříčka a stala se tak její součástí. Aktuálně, vedle MŠ Františka Ondříčka,  tedy  spravuje  dvě školní jídelny a prádelnu. Navíc vaří obědy pro Základní a Praktickou školu Trhové Sviny.

V roce 2002 školu postihly povodně, což byl podnět k absolutní opravě jak budov, tak kuchyně i vybavení školy a postupně všech vnitřních i venkovních prostor.

Vzdělávací program školy je zaměřen na získávání a prohloubení  všeobecných  znalosti dětí, konkrétněji pak cílí na poznávání lidových zvyků či tradic a vytváření kladného vztahu k nim.  Prioritou je samozřejmě dobrá příprava na školu i do života. V rámci vzdělávacího procesu je zde pro děti kroužek angličtiny, další se zaměřuje na estetickou a pracovní činnost.

Co vše u nás děláme?

 • Den otevřených dveří
 • Mikulášské slavnosti
 • Vánoční besídka
 • Pečení vánočního cukroví
 • Vánoční zpěvy s ochutnávkou
 • Karneval
 • Házení Moreny do Vltavy
 • Vítání jara
 • Zahradní oslavu Dne Země
 • Masopust
 • Velikonoční slavnosti
 • Oslava Dne matek
 • Fotografování dětí
 • Oslava Dne dětí
 • Návštěva starých lidí u Hvízdala a DPS
 • Školní výlety
 • Rozloučení s předškoláky
 • Účast na výtvarných soutěžích