INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZAPSANÝCH NA LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2023

Mateřská škola ul. Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice

Telefon : 385340658 – MŠ Dlouhá, 385524391 – F. Ondříčka.

Fax: 385341816 ,telefon na vedoucí ŠJ  728374640

e-mail: ms.dlouha@seznam.cz

Propozice na prázdninový provoz – platby

pro děti nahlášené písemně žádostí.

Stravné :  děti do 6 let:  48,00 Kč/den

s odkladem školní docházky:  51,00 Kč/den

Úplata za předškolní vzdělávání: 105,00 Kč za každý nahlášený týden

(i započatý).

Platba stravného a úplata za předškolní vzdělávání bude zákonnými zástupci provedena hotově u vedoucí školní jídelny ,v hospodářském pavilonu MŠ Dlouhá .

Platby budou vybírány v těchto dnech :

Úterý      23.5.  od  7.00 hodin do 16,00 hodin

Středa    24.5.  od  7.00 hodin do 16,00 hodin

 

Nebude-li platba provedena v daném termínu , považujeme dítě za odhlášené.

Odhlašování stravného : den předem do 12 hodin osobně nebo telefonicky MŠ Dlouhá 385341816 , 721868081

nebo e-mailem : ms.dlouha@seznam.cz

Přeplatky za odhlášenou stravu budou rodičům vypláceny od září v MŠ Dlouhá.

MÍSTNÍ ROZVRŽENÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2023

3.7. – 28.7. 2023 –  v provozu MŠ Fr. Ondříčka 

31.7. – 25.8. 2023 – v provozu MŠ Dlouhá

od 28.8. 2023 – provoz již na obou školách ( děti řádně nahlášené, se zaplaceným školným i stravným)

Předškolní děti, které 1.9. 2023 zahajují školní docházku mají možnost pobytu v MŠ do 31.8. 2023. 

 

V Č. Budějovicích dne : 19.4.2023

Eva Tolarová

ředitelka školy