VÁNOČNÍ PROVOZ v ZŠ a MŠ T. G. Masaryka

Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka,
Rudolfovská 143, 370 01 České Budějovice

Zajištění provozu v termínu: 27. 12. 2022 – 30. 12. 2022

Provoz mateřské školy: od 6,15 do 16,15 hodin.

Stravné: 3 – 6 let 58,- Kč/den
7 let (OŠD) 62,- Kč/den
školné: 27.12 – 30. 12. 2021 105,- Kč

Výběr finanční částky za stravné a školné bude proveden ve dnech:
9. 11. 2022 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod.
v kanceláři vedoucí školní jídelny v budově základní školy.

Rodiče si připraví finanční hotovost, která bude úměrná vybírané částce
(ne velké bankovky).

Pokud zákonní zástupci v tomto termínu finanční částku
neuhradí, bude jejich žádost o umístění dítěte v náhradní
mateřské škole považována za zrušenou.

Přeplatek za stravu (dítě do 12.00 hodin den předem řádně odhlášené) bude
zákonným zástupcům dítěte vrácen v hotovosti:
11. 1. 2023 v době od 8. 00 do 16. 00 hodin
v kanceláři vedoucí školní jídelny.

Telefonická spojení:
Zástupce ředitele MŠ:Bc. Romana Košťálová: 775 700 038
Vedoucí školní jídelny: Iva Kocourková: 601 552 138