Přijímací řízení

Fáze 1

Vydávání žádostí

 1. 4. – 3. 5. 2024

Elektronickou žádost pro zápis dítěte do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 je možné vytvořit a vytisknout ve výše  uvedeném období na těchto stránkách

 1. na internetové adrese

https://zapismscb.c-budejovice.cz

žádost vytvoříte vyplněním formuláře, který uložíte jako datový soubor ve formátu pdf. Tento formulář MÁTE MOŽNOST následně vytisknout a to včetně přílohy Poučení. Pro podání žádosti je nutný podpis zákonných zástupců a Příloha č. 1, vyplněná a podepsaná dětským lékařem.

nebo

v případě nutnosti  se můžete obrátit telefonicky na odbor školství a tělovýchovy Magistrátu města České Budějovice, p. Lenka Baldíková tel. 386 801 510 – v úředních hodinách pondělí a středa  9 – 11 hod. a 13 – 15 hod.

případně

 1. v mateřské škole

Na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkou nebo ředitelem jednotlivých škol, během výše uvedeného období.

Důležité informace

Pro vyplnění žádosti o přijetí dítěte do MŠ můžete využít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotního pojištění dítěte, popřípadě vytvořit vlastní 10místný číselný kód.

 • Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte.
 • Registraci v systému je nutné provést vždy, tedy i v případě, že jste žádost registrovali již v loňském roce.
 • Registrace a vyzvedávání žádostí je možná pouze v uvedeném termínu, ne dříve ani po daném termínu.
 • Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy (pouze do 3. 5. 2024) nebo pro sledování žádosti v době Přijímacího řízení.
 • Pokud si žádost vytisknete (nejlépe oboustranně) sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování.

Fáze 2

Příjem vyplněných žádostí na školách

 1. 5. – 7. 5. 2024

Příjem žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin na jednotlivých školách. (viz záložka  Seznam škol). Přesný termín – „hodiny na příjem žádosti“ upravuje ředitelka nebo ředitel příslušné školy. 

PŘED VOLBOU ŠKOLY:

 • Informujte se na adrese: https://zapismscb.c-budejovice.czo počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Žádost je možné doručit ve stanoveném termínu 6. – 7. 5. 2024 do mateřské školy následujícími způsoby:

 1. osobní podání ve škole
 2. datovou schránkou (soukromé osoby)
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 4. poštou – doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)

SOUROZENEC:
Znamená, že mateřskou školu, na níž je podána žádost, bude k 1. 9. 2024 navštěvovat rovněž sourozenec dítěte.

Dítě můžete přihlásit max. do tří MŠ. Do každé zvolené školy je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu zápisu, a to dne 6. 5. 2024 a 7. 5. 2024.

Preference žádostí – pořadí preferencí MŠ od II. fáze nebude možné měnit. Doporučujeme věc dobře zvážit.

PRO PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ (narozené mezi 1. 9. 2018 a 31. 8. 2019) – PODEJTE POUZE 1 ŽÁDOST na vybranou MŠ. DÍTĚ BUDE PŘIJATO.

e-mailem

datovou schránkou

písemně na doručenku

Ředitelky/ředitelé MŠ budou při rozhodování postupovat na základě zveřejněných kritérii.

Tato fáze může trvat až 30 dnů, tedy nejpozději do 7. 6. 2024.

Odvolání proti Rozhodnutí ředitelky/ředitele MŠ – postup podle poučení, které bude součástí rozhodnutí.

O přijetí žáků do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.