Stravování

Jídelní lístek je shodný pro obě MŠ i pro Základní, Praktickou a Mateřskou školu Trhové Sviny