MŠ Fr. Ondříčka

MATEŘSKÁ ŠKOLA V UL. FR. ONDŘÍČKA

Škola je umístěna na okraji vilové zástavby a tehdy nově vznikajícího panelového sídliště Vltava. Škola je trojtřídní (aktuálně zapsáno 72 dětí), disponuje vlastní kuchyní a prádelnou. Dominantou celého areálu je přírodní zahrada. V prvních letech byla jedinou mateřskou školou v oblasti a počty zapsaných dětí byly 35 a více. Děti byly rozděleny do tří tříd dle věkových kategorií. Několik let na škole fungovalo přípravné oddělení pro děti 5-6 leté, jejichž matky byly na MD s mladšími sourozenci.

Seznam dětí

Babák Filip – lísteček

Becková Aneta – kočička

Bendlová Vivien – muchomůrka

Brhelová Justýna – korunka

Cibulka Kryštof – ježek

Cihlářová Rozálie – rybička

Ďurčo Viktor – zvonek

Fiala Timoty – chobotnička

Formánek Ondřej – autíčko

Hajná Tereza – tulipán

Hošna Jakub – žabka

Jandová Nina – sluníčko

Jarkovský Marek – lodička

Ježek Martin – dráček

John Radovan – pejsek

Kostečka Daniel – domeček

Kukačka Matyáš – ptáček

Nečasová Anastázie – motýlek

Pexová Laura – zajíček

Příhoda Miroslav – myška

Řepa Vojtěch – šneček

Steinbauer Pavel – strom

Tolarová Karolína – kočárek

Votýpková Natálie – medvěd

Beníschková Kristýna- rybička

Demeter Matyáš – ptáček

Dušková Anna – kočárek

Fenclová Barbora – žabička

Fiala Sebastian – domeček

Formánek Janek – autíčko

Friedrichová Nina – sluníčko

Hojdánek Štěpán – ježek

Chmura Ludvík – chobotnice

Chmurová – jahoda

Kim-Thu-Dang – zajíček

Kleban Matěj – lodička

Krček Eliáš – zvoneček

Kubka Jáchym – měsíček

Kukačka Martin – pejsek

Kyncl Daniel – korunka

Loudová Magdalena – kočička

Mikas Antonín – želvička

Novák Tomáš – drak

Prem Antonín – lístek

Stachová Tereza – tulipán

Stejskal Albert – třešnička

Studená Nikola – muchomůrka

Špika Vojtěch – šneček

Veselý Tomáš – motýlek

Babáková Eliška – ježek

Bendl Sebastien – auto

Beneš Alex – pejsek

Buško Jan – lodička

Čapková Olga Valentýna – zvonek

Dubová Eliška – kočička

Gdovin Tobiáš – chobotnička

Hajná Eliška – sluníčko

Hrišková Beatris – třešnička

Ježková Eva – motýlek

Kosina David – kapr

Kuchařová Markéta – korunka

Markes František – žabka

Nechvátal Michal – lístek

Pecháček Tadeáš – šneček

Peško Šimon – domeček

Petrus Michael – ptáček

Strnadová Natálie – žabka

Sýkora Milan – měsíc

Špika Michal – zajíc

Štálíková Eleonora – dráček

Třísková Veronika – želvička

Vaňková Adéla – muchomůrka

Vodrážková Lucie – medvídek

Volková Daniela – jahůdka

Tři třídy

Děti jsou rozděleny do třech tříd dle věkových kategorií 3-7 let. Celkem evidujeme 72 dětí.

Kroužky

Děti se mohou účastnit kroužků a aktivit – více zde.

Stravování

Disponujeme vlastní kuchyní a připravujeme Vašim dětem pestrou stravu.

Provoz školky

Ráno:

6:00 – 7:15 – scházení dětí v 1. třídě (Vrabečci)

Rozcházení dětí:

15:00 (15:30) – sloučení dětí na jednu třídu (Vrabečci) – zde vyzvedávání dětí do 16:30

Kroužky – aktivity

 • INSKI – Indoor lyžování pro děti (od 5 let)
 • Děti na startu
 • Děti do bruslí
 • Solná jeskyně
 • Logopedická prevence v rámci ŠVP
 • Environmentální výchova v rámci ŠVP
 • Výtvarná, hudební a pohybová výchova v rámci ŠVP
 • Dramaťáček (předškolní třída)

Provoz školky

Ráno:

Všechny děti se scházejí v 1.třídě „Kuřátek“ od 6.00 hodin, od 7.15 hod. jsou starší děti převedeny do 2.třídy „Krtků“ v patře.

Rozcházení dětí:

V 15-15,30 hod jsou děti převedeny z 2.třídy do 1.třídy, kde si je rodiče vyzvedávají do konce provozní doby.

Náplň dne

Časové rozpětí u jednotlivých činností je pouze orientační (rytmus třídy, indiv. potřeby dětí).

6:00 – 7:00

scházení dětí ( I. třída – Vrabečci)

7:00 – 7:15

přesun na třídy

7:15 – 8:30

spontánní hry, svačina

7:00 – 8:45

volné hry, svačina. Dle potřeb třídy či jedince: upevňování hygienických návyků, indiv. práce s dětmi

8:45 – 9:30

řízená činnost dle TVP (reflektuje RVP PV)

9:30 – 11:15

pobyt venku ( pohybové aktivity, environmentální výchova)

11:15 – 11:45

oběd (kultura stolování, sebeobsluha)

11:45 – 14:00

polední klid (spánek, relaxace, klidové aktivity)

14:00 – 16:30

svačina, spontánní odpolední činnosti

O nás

Škola byla otevřena v roce 1978. Je umístěna na okraji vilové zástavby a tehdy nově vznikajícího panelového sídliště Vltava. Škola je trojtřídní (aktuálně zapsáno 72 dětí), disponuje vlastní kuchyní a prádelnou. Dominantou celého areálu je přírodní zahrada. V prvních letech byla jedinou mateřskou školou v oblasti a počty zapsaných dětí byly 35 a více. Děti byly rozděleny do tří tříd dle věkových kategorií. Několik let na škole fungovalo přípravné oddělení pro děti 5-6 leté, jejichž matky byly na MD s mladšími sourozenci. Škola spolupracovala s širokou veřejností, pořádala školu v přírodě, setkání s rodiči a důchodci. Spolupracovala s PF, výchovnou práci obohatila aktivitami jako je pěvecký kroužek, výtvarný kroužek, logopedická prevence, zdravé pískání, němčina hrou a činností lektorskou při Pedagogickém centru.

V roce 1996 vznikl ekologicky zaměřený projekt „Mateřinková zahrada“, který každoročně vrcholil velkou oslavou svátku „Den Země“ – zde formou společenské události pro širokou veřejnost. Punc váženosti pak akci dodávala pravidelná účast představitelů Magistrátu města České Budějovice. Osvícenost a dlouhodobý přínos myšlenky zaměřit se na naši planetu konkrétněji a hlavně netradičně, prověřil čas. Dodnes je tento projekt aktuální a přináší dětem i rodičům mnoho dobrého. Ač je škola zasazena do srdce betonového sídliště, budí dojem dynamického přírodního celku, tedy ideálního podhoubí pro implementaci environmentálního smýšlení. Revitalizaci zahrady odstartovala obměna keřů a stromů (odstranění alergenů), následovala výměna kovových a betonových prvků za dřevěné. Tím vznikla přirozená a esteticky hodnotná hrací zákoutí pro děti. Jedním z elementárních stavebních kamenů projektu „Mateřinková zahrada“ je třídění odpadů. K probuzení dětského zájmu o téma rozkladu materiálů a ekologii vůbec pak vznikla tzv. venkovní třída. Zde, prostřednictvím interaktivních programů, hravou a především prožitkovou formou, do dané problematiky postupně malí ekologové pronikají. Samotný rozklad jednotlivých materiálů mohou pozorovat prostřednictvím „hřbitova odpadků“. Právě díky propojení teoretického základu, jež si průběžně ověřují v praxi, získávají děti trvalé znalosti, kterými ohromují především své rodiče. Dlouhodobou spoluprací s ekologickými organizacemi Rosa, Dřípatka, Zoo Ohrada či Cassioppeia si škola neustále rozšiřuje pomyslné obzory, ať už jde o aktuální ekologická témata nebo třeba seznamování dětí s florou i faunou v jejich okolí. Do vzdělávacího programu školy jsou citlivě zapracovány prvky a programy tak, aby reflektovaly aktivity školy, navazovaly na střídání ročních období, konkrétní lidové tradice a aktuální témata společnosti. Jednotlivé bloky jsou vystavěny citlivým způsobem tak, aby byla zachována rovnováha mezi praktickou, výtvarnou, hudební a pohybovou stránkou – nejlépe, aby docházelo k jejich přirozenému prolínání. Ve výchovně-vzdělávacím procesu je využívána interaktivní tabule a mikroskopy. V budoucnu bude opět v nabídce kroužek dramatické výchovy, flétnička nebo sboreček. V současné době je škola opravena, vybavena novým nábytkem, zahrada byla zvelebena novými prvky z akátového dřeva, smyslovým chodníčkem s bylinkovými vsadkami, vyvýšenými záhony pro pěstování školní zeleniny (pěstují děti), mlhovačem a pítkem. Vlivem okolností z posledních let se obě školy více zaměřily na pěstování zdravých návyků či prohlubování lásky k pohybu a aktivnímu životnímu stylu vůbec. V podzimních měsících tedy pravidelně navštěvují nedalekou solnou jeskyni, během roku předškolní třídy absolvují kurzy indoorového lyžování (školička INSKI), bruslení (projekt „Děti do bruslí“) nebo pohybových aktivit (projekt „Děti na startu“ – certifikování trenéři v profesionálně vybavené tělocvičně).

Co vše u nás děláme?

 • Dušičková stezka
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka
 • Pečení vánočního cukroví
 • Vánoční koncert
 • Karneval
 • Házení Moreny do Vltavy
 • Vítání jara
 • Oslava Dne Země
 • Masopust
 • Velikonoční slavnosti
 • Oslava Dne matek
 • Fotografování dětí
 • Oslava Dne dětí
 • Školní výlety
 • Rozloučení s předškoláky
 • Účast na výtvarných soutěžích