LETNÍ PRÁZDNINY 2024

Vážení a milí,

Školní rok již otevřel jarní vrátka a mílovými kroky směřuje k letním prázdninám. Naše sny o dnech plných sluníčka a pohody tak nabývají jasnější obrysy. Pravda, občas dá hodně úsilí sjednotit představy všech členů rodiny s časovými a finančními možnostmi, ale to už k plánování prostě patří.

My jsme plánovali také, a stoprocentně vám můžeme garantovat, že obě školky, které dobře znáte, opět zajistí prázdninový provoz. Léto se ve školství však také nese v duchu rozsáhlejších oprav a zvelebování.  Stejně je tomu i v našem případě. Prosíme vás tímto o vstřícnost ve smyslu uvážlivého nahlášení vašich dítek.

Děkujeme a přejeme krásné dny

Kolektiv MŠ Dlouhá a MŠ Fr. Ondříčka

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ

PÍSEMNĚ NAHLÁŠENÝCH NA LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024

přihláška ke stažení:

ŽÁDOST O NÁHRADNÍ MŠ LÉTO 2024

Mateřská škola ul. Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice

Telefon :385340658 – MŠ Dlouhá, 385524391 – F. Ondříčka.

Fax: 385341816, telefon na vedoucí ŠJ 728374640

e-mail: ms.dlouha@seznam.cz

 

Stravné: děti do 6 let: 48,00 Kč/den

s odkladem školní docházky: 51,00 Kč/den

Úplata za předškolní vzdělávání: 105,00 Kč za každý nahlášený týden (i započatý).

Platba stravného a úplata za předškolní vzdělávání bude zákonnými zástupci provedena hotově u vedoucí školní jídelny, v hospodářském pavilonu MŠ Dlouhá.

 

Platby budou vybírány v těchto dnech:

Úterý    21.5. od 7.30 hodin do 16,00 hodin

Středa   22.5. od 7.30 hodin do 16,00 hodin

 

Nebude-li platba provedena v daném termínu, považujeme dítě za odhlášené.

Odhlašování stravného: den předem do 12 hodin osobně nebo telefonicky MŠ Dlouhá 38534181, 721868081

nebo e-mailem: ms.dlouha@seznam.cz

Přeplatky za odhlášenou stravu budou rodičům vypláceny od září v MŠ Dlouhá.

MÍSTNÍ ROZVRŽENÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2024

1.7. – 26.7.2024 -v provozu MŠ Dlouhá 

29.7. – 23.8.2024–v provozu MŠ Fr. Ondříčka

od 26.8. 2024 – provoz již na obou školách (děti řádně nahlášené, se zaplaceným školným i stravným)

Předškolní děti, které 2.9. 2024 zahajují školní docházku mají možnost pobytu v MŠ do 30.8. 2024. 

V Č. Budějovicích dne: 2.4. 2024

Eva Tolarová

ředitelka školy